Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, Marek Skoczylas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389, REGON 180300314 (dalej również jako „Sprzedawca” lubAdministrator Serwisu”) jako właściciel i administrator serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: marekskoczylas.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis” lub „Sklep Internetowy”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu i Sklepu internetowego stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego oraz ich podstron, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego oraz ich podstron z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu i Sklepu Internetowego, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Skoczylas prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PURELAB Marek Skoczylas, adres: Reformacka 6, 35-026 Rzeszów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 7941731389, REGON 180300314.

Możesz skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres siedziby PURELAB Marek Skoczylas.

Kontakt w sprawie ochrony danych

PURELAB Marek Skoczylas nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z PURELAB Marek Skoczylas w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e-mail: pomoc@marekskoczylas.pl oraz numerem telefonu: 17 777 95 59

Jakie Twoje dane gromadzimy i w jakim celu?

Podczas korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego oraz ich podstron możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

 1. formularza rejestracji w Sklepie Internetowym,

 2. formularza danych osobowych na koncie w Serwisie i Sklepie Internetowym

 3. formularza kontaktowego,

 4. formularza reklamacyjnego,

 5. formularza zapisu na Newsletter,

 6. formularza danych o zdrowiu dla realizacji usługi przygotowania indywidualnego planu żywieniowego,

 7. formularza opinii o produkcie.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login, historia i szczegóły transakcji, dane dotyczące zdrowia i pracy (dane fizjologiczne, dane o przebytych chorobach, dane aktualnych badań lekarskich, dane o nawykach żywieniowych, dane o aktywności fizycznej).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

1) założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, w tym w celu przeglądania naszej oferty i cenników;

2) składania zamówień na Produkty znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;

3) rozpatrzenia złożonej reklamacji;

4) obsługi dokonanych przez Ciebie zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń;

5) odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu udzielenia informacji na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;

6) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) oferowanych przez nas Produktów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie składając zamówienie lub realizując usługę bezpłatnej konsultacji dietetycznej lub po prostu korzystając z infolinii, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane w Serwisie.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej. W zakresie, w jakim mamy wpływ na przetwarzanie danych w mediach społecznościowych, przysługują Ci jako korzystającemu z naszego profilu, prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz w politykach prywatności podmiotów, które administrują ww. platformami mediów społecznościowych. W szczególności na portalu Facebook prowadzimy grupę informacyjną pod adresem https://www.facebook.com/groups/483106159648950/ w ramach której, jej użytkownicy przekazują PURELAB Marek Skoczylas swoje dane osobowe, w tym dane osobowe dotyczące zdrowia. W takiej sytuacji dane osobowe udostępniane są PURELAB Marek Skoczylas w celu udzielenia bezpłatnej konsultacji dietetycznej lub zdrowotnej. Przechowywanie danych następuje wyłącznie w ramach portalu Facebook w ramach polityki prywatności Meta Platforms, Inc.

Twoja aktywność w Serwisie i jego podstronach, w tym Twoje dane, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą obejmować dane dotyczące dostępu do strony internetowej, objętości przesłanych danych, stosowanej przez Ciebie przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, adresu IP, dostawcy usług internetowych. Administrator przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej, w celach technicznych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach wydajnościowych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym oraz ich podstronach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i wydajnościowych. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc., TikTok Technology Ltd. oraz Meta Platforms, Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie i Sklepie Internetowym oraz ich podstronach do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, przesyłania Newslettera, składania i realizacji zamówień złożonych w Sklepie Internetowym lub poprzez Infolinię, świadczenia bezpłatnych konsultacji dietetycznych w zakresie danych osobowych zwykłych, obsługi złożonej reklamacji, przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub/oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W związku ze świadczeniem usługi bezpłatnej konsultacji dietetycznej lub w celu przygotowania i przesłania indywidualnego planu żywieniowego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewnieniu im pozytywnych doświadczeń z naszym Serwisem i Sklepem Internetowym.

W związku ze skorzystaniem przez Ciebie z Infolinii i nagrywania Twojego głosu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu informacji osobom, które korzystając z usługi Infolinii wystąpiły do PURELAB Marek Skoczylas z prośbą o udzielenie informacji, utrwalenia warunków złożonego zamówienia dla celów dowodowych oraz podnoszenie jakości obsługi klientów.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych przez Sprzedawcę Produktach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności.

Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla zapoznania się z opinią o zamówieniu lub produkcie oraz jej opublikowania, dla celów statystycznych i wydajnościowych, zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom oraz podnoszeniu jakości obsługi klienta.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wyświetlania Ci reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach analitycznych i statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego przestaniemy je przetwarzać niezwłocznie;

3) przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przy czym w przypadku nagranego głosu jest on przechowywany w formie nagranej rozmowy telefonicznej przez okres 45 od dnia nagrania, nie później niż do nadpisania nagrania z uwagi na ograniczenia pojemności dysku twardego, na którym utrwalane są nagrania głosowe.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

- prawo dostępu do danych;

- prawo sprostowania danych;

- prawo usunięcia danych;

- prawo ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo przenoszenia danych;

- prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

- prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

- prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

- prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;

- możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Ci nadto prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym oraz Infolinii przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc., Microsoft Corporation, TikTok Technology Ltd., czy Meta Platforms Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę m.in. systemów Google Analitics, Google Ads, Microsofr Ads, TikTok Ads, Google Tag Manager, Facebook Pixel dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

Informacja o plikach cookies

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb użytkownika. 

 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator Serwisu oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. wydajnościowe) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii mogą obejmować datę i godzinę wizyty oraz sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

 3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

 1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się przez użytkownika z Serwisu albo opuszczenia Serwisu;

 2. stałe – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookies w terminie określonym w specyfikacji pliku cookies.

 1. Administrator Serwisu oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i reklamowe) wykorzystują pliki cookies w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie: 

 1. pliki cookies niezbędne (wymagane do korzystania z Serwisu) – Administrator Serwisu wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dostarczania użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. 

Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora Serwisu i podmioty trzecie będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, wskazanymi na bannerze do zarządzania plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.

 1. pliki cookies dotyczące wydajności (w tym pliki konwersji) – Administrator Serwisu wykorzystuje do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z Serwisu (zwane również plikami cookie do celów analitycznych). Wykorzystujemy te dane w celu pomiaru i poprawy wydajności Serwisu. 

Pliki cookies dotyczące wydajności mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, wskazanymi na bannerze do zarządzania plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies dotyczących wydajności jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookies dotyczących wydajności za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

 1. pliki cookies funkcjonalne – Administrator Serwisu wykorzystuje funkcjonalne pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności Serwisu i umożliwienia personalizacji, takiej jak czaty na żywo, filmy wideo i korzystanie z mediów społecznościowych.

Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i podmioty trzecie będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, wskazanymi na bannerze do zarządzania plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie funkcjonalnych plików cookies za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

 1. pliki cookies reklamowe, w tym pliki trackowania - pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. 

Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora Serwisu i podmioty trzecie będące naszymi zaufanymi partnerami, z którymi stale współpracujemy, wskazanymi na bannerze do zarządzania plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

 1. Dokładna charakterystyka plików cookies zamieszczona jest na platformie zarządzania zgodami na pliki cookies, jaka zostaje wyświetlona Użytkownikowi przy pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu. 

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym użytkownika. Ponadto, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu platformy do zarządzania plikami cookies udostępnianej użytkownikowi Serwisu.