Rak płuc i palenie tytoniu

Szacuje się, iż palenie tytoniu jest odpowiedzialne za 90% nowotworów płuc u mężczyzn i około 80% u kobiet. Bardzo ważną statystyką wartą zauważenia jest to, iż palacze mają 30 razy większe ryzyko zachorowania na dowolnego raka niż osoby które nie palą.

Rak płuc jest odpowiedzialny za więcej zgonów niż rak jelita grubego, prostaty, trzustki i piersi razem wzięte. Niemniej jednak palenie tytoniu może prócz powodowania raka płuc predysponować osoby palące do innych nowotworów takich jak: rak pęcherza, jelita, szyjki macicy, jajnika, trzustki, żołądka a także przełyku, gardła oraz wątroby. Zatem paląc papierosy nie tylko ryzykujemy rozwój raka płuc ale także innych śmiertelnych nowotworów.

Substancje odpowiedzialne za rozwój raka

Rakotwórczość papierosów wynika z obecności rakotwórczych związków w dymie papierosowym, a tych szkodliwych substancji możemy wyliczyć w dymie papierosowym ponad 3000. Niemniej jednak najbardziej rakotwórczymi z nich wszystkich są nitrozoaminy oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wśród tych substancji wyróżnić możemy izotopy polonu, 1,3-butadien czy benzopiren (1).

Prócz tego dym tytoniowy bogaty jest w: aldehyd octowy, arsen, benzen, kadm (zawarty także w bateriach), polon-210 (radioaktywny metal ciężki), nikiel, chlorek winylu, formaldehyd oraz akrylonitryl.

To właśnie te związki uszkadzają nasze DNA powodując, iż komórki dzielą się w niepoprawny sposób przekazując niewłaściwe informacje do komórek potomnych, a te będąc komórkami nowotworowymi rozmnażają się bez kontroli.

Wzrost ryzyka

Najbardziej zdumiewającą cechą papierosów jest to, iż już 15 wypalonych papierosów! może spowodować powstanie pierwszych komórek nowotworowych które mogą rozprzestrzenić się na cały nasz organizm. Oczywiście ryzyko rośnie wraz z ilością wypalonych papierosów i jest wprost proporcjonalne do ilości wypalanego tytoniu.

Natomiast u osób które przestały palić ryzyko zachorowania na raka także zmniejsza się z każdym rokiem, natomiast spada do zera po 20 latach od wypalenia ostatniego papierosa.

Niestety bardzo złą informacją dla palaczy jest także to, że alkohol pogarsza rakotwórcze właściwości dymu tytoniowego, natomiast wiemy doskonale, iż alkohol i papierosy bardzo często „chodzą parami” w szczególności u osób uzależnionych. Połączenie alkoholu z papierosami predysponuje w szczególności do występowania raka jamy ustnej oraz raka gardła. Zwiększenie tego ryzyka szacuje się na ponad 300%!!!Artykuł ma charakter informacyjny. Jest obiektywną analizą aktualnych badań naukowych, zgodnych z metodologią EBM. Nie stanowi jednak diagnozy ani porady medycznej. Leczeniem może zajmować się tylko Twój lekarz prowadzący.Autor: lek. stom. Marek Skoczylas